Máte nový načúvací prístroj ?

Tu nájdete zopár dobrých tipov ako zaobchádzať s novým načúvacím prístrojom.

 • Chvíľu potrvá, kým si na načúvací prístroj zvyknete. Väčšine ľudí pomáha začínať po kratších časových úsekoch – kľudne aj len 15 minút – a postupne predlžovať dobu nosenia. Na začiatku je to podobné ako privykanie na kontaktné šošovky. Foniater Vám navrhne privykací kalendár, prispôsobený pre nového uživateľa.
 • Mnoho problémov môže byť odstranených jednoducho, ako ich popis a vysvetlenie Vášmu foniatrovi. Ten potom prevedie cielené jemné doladenie. Pokiaľ je nutná oprava, vyžadujúca zaslanie načúvacieho prístroja do servisu.
 •  Ponúkame širokú paletu typov a modelov načúvacích prístrojov, takže nájsť načúvací prístroj, ktorý Vám bude vyhovovať je len otázkou času, ktorý venujete správnemu výberu pri konzultácii s Vaším foniatrom.
 • Noste Váš nový načúvací prístroj spočiatku len niekoľko hodín denne a v kľudnom prostredí, aby si Vaše ucho opäť pomaly zvyklo na nové zvuky. Aj Vaše sluchové centrum sa tak najrýchlejšie naučí rozlišovať medzi užitočným a neužitočným signálom.
 • Pomaly a opatrne stupňujte akustické zaťaženie.
 • Prvé rozhovory veďte najskôr s jednou osobou. Naučte sa vnímať hlas opäť v normálnej hlasitosti. Snažte se nacvičovať rozlíšenie zvukov, ktoré hneď nepoznáte.
 • Učte sa s načúvacím prístrojom telefonovať. Pridržujte telefónne sluchádlo priamo pri mikrofóne načúvacieho prístroja a zvykajte si na nové zvuky. Moderné načúvacie prístroje s MIP manažérom umožňujú i telefonovanie s mobilnými či bezdrôtovými telefónmi. Pokiaľ bez MIP manažéra dochádza k pískaniu, zväčšite jednoducho vzdialenosť telefónu od načúvacieho prístroja.
 • Naučte sa s Vaším načúvacím prístrojom opäť počúvať televíziu a rádio. Neočakávajte , že budete všetkému ihneď dokonale rozumieť. Vzhľadom k veľkému kolísaniu medzi hlasitosťou hudby a hovoreného slova ani normálne počujúcemu nerozumejú vždy všetko dobre.
 • Pokiaľ sa chcete zúčastniť nejakej diskusie, sadnete si blízko k prednášajúcemu alebo reproduktoru. Pokiaľ je to možné, udržujte zrakový kontakt s prednášajúcim, pretože Vaše oči Vám pomôžu k lepšej zrozumiteľnosti.
 • Nenoste načúvací prístroj v noci. Pokiaľ máte strach, že nebudete počuť budík, opýtajte sa odborného lekára, ten Vám poradí, aké sú pre túto situáciu kompenzačné pomôcky.
 • Majte v zásobe vždy niekoľko batérií.

 

Kontakty

AUDIOPROTETIKA DUNAJ, s.r.o.
Račianska 77/D
831 02 Bratislava

Telefón/Fax: 02/44881203, 02/44872256
Mobil: 0902604047
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Čítaj viac