Funkcie prístrojov

Zamerali sme sa na osvedčenú technológiu, ktorá funguje - a funguje dobre .

Interton bol založený v roku 1962 v Nemecku a dnes je súčasťou GN Group, jedného z najväčších výrobcov načúvacích prístrojov na svete. Používame ich preverenú základnú technológiu spoôsobom , ktorý odpovedá našej vízií o stavbe kvalitných načúvacích prístrojov. Veríme, že väčšina ľudí vyžaduje poctivé, funkčné a jednoduchšie ovládateľné riešenie za férovou cenu. A to im aj také ponúkame.

FunkciePopis
Logaritmické WDRC WDRC zaisťuje počuteľnosť slabých signálov, hlasité signály ostávajú aj naďalej príjemné. Pozri video tv logo
Ovládače hlasitosti Ovládače foniatrovi umožňujú nastaviť zosilenie jednotlivých frekvencií vo Fitting Software.  
Potlačenie hluku Redukuje okolité hluky Pozri video tv logo
Posluchové programy Programy pre počutie v rôznych posluchových prostrediach, ako napríklad: Reštaurácia, telefonovanie, počúvanie hudby .  
Potlačenie šumu mikrofónu Redukuje slabé šumy, najmä vnútorný šum pri smerovom nastavení (šum, ktorý je najviac zreteľný v tichom prostredí). Pozri video tv logo
Signálne tóny Oznamujú prepnutie posluchového programu, alebo vybitú batériu.  
Regulátor hlasitosti Pre manuálne nastavenie hlasitosti.  
Prepínač programov Tlačidlo umožňuje prepínanie medzi posluchovými programami v prípade zmeny posluchového prostredia.  
Adaptívne potlačenie spätnej väzby Ponúka účinné statické a dynamické potlačenie spätnej väzby fázovou inverzii bez zníženia zosilenia. Pozri video tv logo
Telefónna cievka Vo verejných budovách, ako v kostoloch, divadlách a letiskách prenáša indukovaný signál priamo do načúvacieho prístroja .  
Priamy audio vstup (DAI) Priamy audio vstup (DAI) môže byť použitý pre pripojenie externého zariadenia, ako napríklad FM systému a iných (napr. v škole). Pozri video tv logo
Fixné smerovanie Zlepšuje zrozumiteľnosť reči v hlučnom prostredí pokiaľ hluk prichádza zo stáleho smeru.  
Pohotovostný režim Vypne načúvací prístroj do pohotovostného režimu (režimu spánku), ktorý predlžuje životnosť batérie.  
Open/Thin tube fitting Open fitting umožňuje prirodzenejší posluch vďaka ponechaniu otvoreného zvukovodu.  
Posilnenie hĺbok Dorovnáva prepad zosilenia hlbokých frekvencií, spôsobený zapnutím smerového mikrofónu. Pozri video tv logo
Odložené zapnutie Odloží zapnutie načúvacieho prístroja k obmedzeniu pískania behom nasadzovania slúchadlo.  
Data logging Zobrazuje dobu použitia slúchadla v jednotlivých prostrediach. Po naprogramovaní slúchadla začne po piatich minútach prevádzky zbierať štatistická dáta. Pri ďalšej návšteve môžete štatistiku otvoriť a dáta si pozrieť. Pozri video tv logo
Automatické riadenie smerovania zlepšuje odstup signálu od hluku v hlučnom prostredí tým, že rozpoznáva rečový signál, zatiaľ čo v tichom, alebo hlučnom prostredí bez prítomnosti reči zaručuje komfort vše smerovou konfiguráciou. Vylepšuje odstup signálu od hluku znížením hlasitosti primárneho zdroja hluku prichádzajúceho zozadu. Pokiaľ sa zdroj hluku pohybuje, systém ho dokáže v reálnom čase sledovať a udržať na tejto zníženej úrovni. Pozri video tv logo
Rečové zameranie smerovania je navrhnuté pre zaistenie benefitu účinku v situáciách , kde odstup signálu od hluku môže byť vylepšený znížením hlasitosti primárneho zdroja hluku prichádzajúceho zozadu. Pokiaľ sa zdroj hluku pohybuje, systém ho dokáže v reálnom čase sledovať a udržať na tejto zníženej úrovni. Výberom Rečového zamerania smerovania zaistíte, že prítomnosť reči je nájdená a hluk v okolí je potlačený aj pri nízkom odstupe reči od hluku.
Utlmenie hluku vetra ponúka nový algoritmus pre Utlmenie hluku vetra, ideálne pre outdoorové situácie ako je jazda na bicykli, beh, alebo plachtenie na lodi. Pozri video tv logo
Manažér aklimatizácie umožňuje jednoduchý prístup k procesu postupnej aklimatizácie. Jednotlivé kroky mení zisk, kompresie a frekvenčný priebeh. Dĺžka adaptácie môže byť definovaná spoločne s denným časom použitia v prvom programe. Táto funkcia môže byť povolená individuálne pre každý nastavený posluchový program. Pozri video tv logo
Environmental gain tuner definuje situačne závislé zmeny hlasitosti pre optimalizáciu počutia v piatich rôznych prostrediach. Akonáhle slúchadlo rozpozná niektoré z týchto akustických prostredí, je zmena zosilenia pre toto prostredie automaticky aplikovaná. Pozri video tv logo
Učenlivý regulátor hlasitosti pomáha slúchadlo postupom času automaticky adaptovať požiadavkám užívateľa v danom posluchovom prostredí. Učenie zahrňuje dva parametre: zmenu hlasitosti a prostredia. Slúchadlo registruje preferované nastavenie hlasitosti vo špecifickom prostredí podľa typu (Ticho, Reč , Reč v hluku, Hluk (stredný) a Hluk (hlasitý).

Kontakty

AUDIOPROTETIKA DUNAJ, s.r.o.
Račianska 77/D
831 02 Bratislava

Telefón/Fax: 02/44881203, 02/44872256
Mobil: 0902604047
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Čítaj viac